Share on Facebook Tweet (Share on Twitter) Share on Linkedin Pin it (Share on Pinterest)

Általános szerződési feltételek


A szerződés nyelve: magyar

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

A szolgáltató adatai: 

  • Székhely: 8220 Balatonalmádi Veszprémi út 16.
  • Adószám: 675.38557.1.39
  • Email cím: info@karizman.hu
  • Telefon: +36.30.226.2811

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére az angol jog az irányadó.A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.3. A webshop és az összes szerzői jogi mű szerzői jogi védelem alatt áll. Tilos másolni, terjeszteni, továbbadni, értékesíteni.

1.4. Rendelkezésre állás

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre folyamatosan rendelkezésre áll, szolgáltatások kapcsán online termékekről lévén szó. A megjelenített termékek online termékek. A termékek nem tartalmaznak Áfát, hiszen cégünk alanyi adómentes. Nem tartalmazzák a házhozszállítási díjat (mivel nincs is rá szükség).

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a

termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek

eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendelés menetének részletes leírását, a bejelentkezésről a termék kosárba

helyezéséig az oldalunk interaktívan közli.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.) is rendszerünk felhívja a figyelmet.

1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok:

– online fizetés bank és hitelkártyával: Visa, Mastercard, Maestro

– Paypal

– banki átutalás

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 168 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása mikor történik: online termékek esetén a fizetés után azonnal.

1.14. Szolgáltatásoknál, képzéseknél nincsen általános teljesítési határidő, hiszen minden képzés esetén konkrét dátumra lehet jelentkezni. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

1.16. Bankkártyás fizetés a Paylike szolgáltatónál történik.
Sikertelen fizetés esetén a webáruház értesítést kap vásárlás
megkísérléséről, így még aznap igyekszünk felhívni vásárlónkat, hogy a
megfelelő fizetési mód felajánlásával a vásárlást gördülékennyé tudjuk
tenni.

1.17. A vásárló elfogadja,  hogy .pua.hu felhasználói adatbázisában
tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a Paylike
rendszerébe, mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre:
vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az
adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati
segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme
érdekében végzett fraud-monitoring.

Elállás joga

1.16. A fogyasztónak online termékek esetében 24 órája van az elállás jogára, addig kiderítheti, hogy mennyiben segíti a fejlődésében a megvásárolt anyag. Ezután már nem áll módunkban visszautalni az árat, hiszen szellemi termék révén már elfogyasztották.

1.17. Képzéseink esetében pénzvisszafizetési garanciát vállalunk, ez esetben viszont még a képzés első napján (amíg a képzés nem zárult le) kell jeleznie felénk, hogy élne ezzel a jogával az ügyfél. A képzés után már nem tudunk elfogadni elállást.

1.18 Coaching, azaz privát oktatás esetén szintén az egyes alkalom vége előtt kell jelezni a pénzvisszafizetési kérelmet. Az egyes alkalom teljesítése után már nincsen lehetőség erre.  Az előre kifizetett alkalmak/csomagok nem visszatéritendőek.

Panaszkezelés

1.19. Cégünk köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Veszprémi bíróságon.

Budapest, 2018. december 04.